Depolama

Önerilen depolama    15 ° C - 25 ° C aralığında  % 65 bağıl nem bulunacak şekilde yapılmalıdır.  Depolama sıcaklığı,  10 ° C altında ise,  her zaman, kullanımdan önce yapışkanlı bant,  ortam sıcaklığı bekletilmelidir.  Yapışkanlı bant,  ısı kaynaklarından uzakta ve  direk  ışığa maruz kalmayacak şekilde,  orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. 

 

Bir yapışkan bantta işlevsellik kalıcı değildir. Yapışkanlı bantın orijinal fonksiyonelliğini koruması yani yaşlanma direnci, uygun depolama koşullarında  1 yıl olarak kabul edilmektedir. Depolama koşullarına  uyulması,  ışık, sıcaklık ve nemin doğru olması yaşlanmayı  azaltarak, raf ömrü ve kullanılabilirlik süresine pozitif etki yapar.