Kalite Politikamız

ELİZ Yapışkanlı Bant ve İzolasyon Mal. San. Tic. Ltd. Şti’ nin simgesi memnuniyet olacaktır.
Bütün taahhütlerimiz, davranışlarımız, sattığımız ürünler ve kişisel ilişkilerimiz kalitenin bir sunuşu olarak algılanmalıdır.

Varlığımızın en büyük temeli müşterilerimizdir.
Müşteri memnuniyeti en önemli kalite kriterimizdir. Müşterilerimizin ELİZ’i güvenilir bir tedarikçi olarak görmelerini sağlamak hedefimizdir.

Kalite politikamızı belirleyen prosedür ve talimatların uygulanma nedeni, müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır.

Her sevkiyatımız bir sonraki sipariş için referans oluşturmalıdır.
Müşteri memnuniyetini sağlamak yolunda en büyük güvencemiz personelimizdir.
Memnun olmayan bir çalışanın memnun bir müşteri yaratamayacağının bilincinde olarak, personelin yetkinlik, eğitim, istek ve ihtiyaçlarını sürekli gözetmek müşteri memnuniyeti yolunda en önemli koşullardan biridir.

Dürüst, güvenilir, kaliteli hizmet ve ürünü sunmak temel amacımızdır.
İçinde bulunduğumuz çevrenin korunması ve doğal kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak, değişen Pazar şartlarına uygun şekilde rekabet gücümüzü arttırıcı, teknolojik gelişmeleri araştırmak, takip etmek ve uygulamak temel yaklaşımlarımızdandır.

İnsana saygılı, düşünce açıklama özgürlüğüne sahip bir şirketiz. Kalite politikamızla ulaşmak istediğimiz yer rekabetçi, öz kaynakları güçlü, tedarikçileri ile iş ortaklığını arttırmış, organizasyon yapısı sağlam, saygın bir şirket, kendisine güveni tam ve işine adanmış personeldir.

Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere, mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi sürekli arttırmak suretiyle daha fazla yatırım yapmak.
En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi sağlamak.

Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı başarmak.

İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı gerçekleştirmek.

Kalitesizlik maliyetlerini maximum % 3 de tutmak ve her geçen yıl bu seviyeyi giderek % 0,5 seviyelerine indirmek.

Devletin , devlet organlarının, kurumlarının, kanun koyucuların çıkardıkları yönerge, tüzük, genelge, kanun vb. yasal süreçlere tam olarak saygılı ve etkin biçimde uyarak faaliyetlerimizi yürütmek.
Şirket içi/dışı kaynaklı tüm olumsuzluklarda sürekli iyileştirme felsefesi içinde hareket ederek oluşan iç ve/veya dış kaynaklı problemlerde işletmemiz tarafından yetkilendirilen Kalite Personelimiz , sürekli iyileştirme prosedürümüzü işletmeye yetkilidir ve bu konuda yönetimimiz tarafından kalite departmanımıza tam destek verilmekte ve verilmeye devam edilecektir.


Yasal gerekliliklerin getirdiği yükümlülükler haricinde işletmemiz uygulanabilir ve diğer tüm şartlara uymayı, mevcut kalite yönetim sistem ve / veya sistemlerimizin etkinliğini, uygulanabilirliğini, katkısını ve sistematikliğini maksimum verim sağlama anlayışı içinde yürütmek adına, gerekli olan yatırımların maddi ve manevi olarak şirketimiz tarafından yapılmasını hedeflemektedir.