Kalite

 

KALİTE KONTROL FAALİYETLERİ

 

Giriş Kalite:

Şirkete girişi yapılan ürünler giriş kalite kontrol faaliyetine tabi tutulurlar. Bu işlemlerin ayrıntıları PR-

M4-04- Kalite kontrol ve Kalite Güvence prosedürü adlı prosedürde belirtilmiştir.

 

 

Proses Kalite:

Üretimi yapılan ürünler 1. Derece de ilgili makine operatörleri, 2. Derece de ise ilgili Hat şefleri

tarafından proses kalite kontrol faaliyetine tabi tutulurlar. Bu işlemlerin ayrıntıları M4-04- Kalite

kontrol ve Kalite Güvence prosedürü adlı prosedürde belirtilmiştir.

 

 

Final Kalite:

Üretimi tamamlanan ürünler 1. Derece de ilgili Hat şefleri, 2. Derece de ise Kalite Güvence Sorumlusu tarafından Final kalite kontrol faaliyetine tabi tutulurlar. Bu işlemlerin ayrıntıları M4-04- Kalite

kontrol ve Kalite Güvence prosedürü adlı prosedürde belirtilmiştir.

 

 

TEST FAALİYETLERİ

 

Şirketimiz bünyesinde Nitel ve Nicel olarak test faaliyetlerimizi aşağıda ki belirtilen hususlarda gerçekleştirebilmekteyiz.