Uygulama

Yapışacak yüzeyler,  temiz ve kuru olmalı ve daha sonra yapışkanlı bant  sıkıca uygulanmalıdır. Banta uygulanacak basınç, kuvvet çok önemli olup, performanstaki en önemli unsurlardan biridir ve tutuculuğu belirler.  Tipik bir bant için, en az 1 Kg / cm2 ‘lik bir güçle basılması gereklidir.

Uygulamadan sonra, yapışkan yüzeye yayıldıkça, bağlanma, yapışma kuvveti artacaktır. Oda sıcaklığında, 20 dk. sonra nihai yapışma kuvvetinde  yaklaşık olarak % 50, 24 saat sonra % 90  ve 72 saat sonra % 100 noktasına ulaşılır.  Bazı özel durum ve bantlarda, yapışma kuvveti arttırılabilir. Örneğin, yüksek sıcaklıklarda (  1 saat boyunca 66 ° C gibi  )  maximum yapışkanlığa daha hızlı ulaşılabilir.

Uygun yüzey hazırlığı ile birlikte, daha iyi bir yapışma doğru bir yapışkanlı bant  kullanılarak gerçekleştirilir.

Uygulama için en iyi sıcaklık aralığı 16 ° C ile 25 °  arasıdır . Kuru bir ortamda uygulama yapılmalıdır. 10 ° C'den daha düşük sıcaklıklarda bant uygulanmamalıdır.  Uygulama sıcaklıkları belirtilenden farklı ise, yapışkanlar, kimyasal doğasına bağlı olarak farklı şekilde davranabilir.

Doğru ürün seçimi,  "Çalışma" şartları ve kalıntı bırakmadan bant çıkarılması içi önemlidir.